Aktualitások Cégünkről Referenciáink Rólunk írták Közzététel Kapcsolat

Tudta?

A veszélyes hulladékok eredetük, összetételük vagy koncentrációjuk miatt kockázatot jelentenek az egészségre és a környezetre...   …és az Ön pénztárcájára! Minden olyan hulladékot, amely nem azonosított, veszélyes hulladékként kell kezelni mindaddig, amíg a hulladék termelője, vagy az általa megbízott, a hulladékok bevizsgálására jogosult szakszolgálat nyilatkozik a hulladék veszélyességéről, illetve veszélytelenségéről. Mit kell tennie, ha Ön veszélyes hulladék birtokosa?


A Multiszint Kft. vállalja bármilyen típusú veszélyes hulladék elszállítását. Különös gondot fordítunk arra, hogy minden, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelességünknek maradéktalanul megfeleljünk.
GPS-szel felszerelt járműveink és diszpécserközpontunk által veszélyes hulladék szállítmányaink folyamatos nyomonkövetése biztosított.

Mit kell tennie, ha Ön veszélyes hulladék birtokosa?


Ebben az esetben olyan szolgáltatót kell keresnie, amelyik rendelkezik a veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedéllyel és ezeket a hulladékokat a megfelelő hulladéklerakókban helyezi el, valamint gondoskodik a hulladék szakszerű ártalmatlanításáról.


A veszélyes hulladékok kezeléséről általában


A veszélyes hulladék termelőjének, illetve birtokosának alapvető kötelezettsége, hogy a veszélyes hulladékot úgy kezelje, hogy azzal megakadályozza a környezet, illetőleg elemei szennyezését és károsodását, valamint az egészség károsítását. Ennek megfelelően gondoskodnia kell a hulladék környezetkímélő kezeléséről és végső soron ártalmatlanításáról.
Kiemelt követelmény a leghatékonyabb megoldás, a legjobb elérhető technika alkalmazása (BAT), amelyet mind a veszélyes hulladékot eredményező termelési, szolgáltatási tevékenységek, mind a veszélyes hulladékok kezelése során fokozottan figyelembe kell venni.
A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a külön jogszabályokban megállapított részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza.


Mi történhet, ha nem tesz eleget e kötelezettségének?


Minden olyan esetben, amikor bizonyítható a hulladéktermelő felelőssége, környezetvédelmi bírság szabható ki, mely mértékét a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet szabályozza.

Szeretne még több információt a veszélyes hulladékok kezeléséről?


Hívjon minket a 36 1 286 2546 telefonszámon!